ამ ეტაპზე, საიტი რამოდენიმე დღე ტესტირების რეჟიმში მუშაობს...